Struktura programowa KURSÓW SZKOŁY YES

 

Struktura programowa kursów dla dzieci i młodzieży

 

Typ kursu

Poziom
YES

Poziom CEFR*

Wiek

Opis poziomu

Junior

J1 - J3

 

3 - 5

Pierwszy kontakt z językiem angielskim, wypowiedzi ograniczone do pojedynczych słów i zwrotów; nauka poprzez zabawę, znajomość piosenek i wierszyków;

Beginner

A

 

6 - 8

Pierwszy kontakt z językiem lub intensywne powtórzenie podstaw; wypowiedzi nadal ograniczone do pojedynczych słów i zwrotów; duży nacisk na „osłuchanie” języka i prawidłową wymowę;

Basic User

B

 

7 - 9

Znajomość podstawowych słów i zwrotów, umiejętność udzielenia informacji o sobie, swobodne wykonywanie wielu piosenek i wierszyków;

Elementary

C

 

8 - 10

Ograniczona znajomość języka umożliwiająca bardzo prostą komunikację, początki świadomego operowania gramatyką języka;

Elementary

CD

A1

9 - 11

Ograniczona znajomość języka, jedynie bardzo prosta komunikacja, liczne problemy z dokładnością, płynnością i organizacją wypowiedzi;

Elementary Plus

D

 

9 - 11

Nadal ograniczona znajomość języka, jedynie dla podstawowych potrzeb i prostych sytuacji życiowych;

Pre-intermediate

E

 

10 - 13

Podstawowa znajomość języka, umiejętność wypowiadania się w znanych sytuacjach, stopniowe rozwijanie wiedzy gramatycznej;

Pre-intermediate Plus

F

A2

11 - 14

Samodzielna komunikacja w znanych i bezproblemowych sytuacjach, sporadyczne kłopoty z płynnością, doborem struktur i słownictwa, które nie mają jednak wpływu na ogólne zrozumienie;

Intermediate

G

 

12 - 15

Dobra komunikacja w znanych i średnio trudnych sytuacjach, nieliczne kłopoty z doborem słów i struktur, nie mające wpływu na zrozumienie;

Intermediate Plus

H

B1

13 - 15

Dobra znajomość języka połączona z rosnącą pewnością porozumiewania się w średnio trudnych sytuacjach, zauważalne błędy w zakresie dokładności wypowiedzi i jej płynności;

Upper-intermediate

I

 

13 - 15

Wypowiedzi charakteryzujące się dużą pewnością mówiącego w średnio trudnych sytuacjach, poszerzanie znajomości wszystkich aspektów języka;

 

Po ukończeniu poziomu Upper-intermediate następuje przejście na system DOROSŁYCH – start z poziomu Post-intermediate.

 

 

Struktura programowa kursów dla dorosłych

 

Typ kursu

Poziom
YES

Poziom CEFR*

Opis poziomu

Elementary

11 - 19

A1

Rozumie i używa podstawowych zwrotów języka codziennego i prostych wyrażeń do osiągnięcia najbardziej podstawowych celów komunikacyjnych. Potrafi się przedstawić, i rozmawiać z innymi o danych osobowych, takich jak miejsce zamieszkania, znajomi i rodzina oraz przedmioty posiadane. Może się porozumieć w prosty sposób jeśli druga osoba mówi powoli i wyraźnie i jest gotowa pomóc.

Pre-intermediate

21 - 29

A2

Rozumie całe zdania i często używane wyrażenie związane z najczęściej poruszanymi na co dzień tematami (informacje o sobie i rodzinie, zakupy, orientacja w terenie, zatrudnienie). Potrafi się wymieniać z rozmówcą prostymi informacjami. Potrafi w prostych słowach opowiedzieć o swoim pochodzeniu, otoczeniu i podstawowych potrzebach.

Intermediate

31 - 39

B1

 

 

Rozumie główne punkty wypowiedzi na podstawowe tematy związane z pracą, szkołą, czasem wolnym, itp. Potrafi poradzić sobie w większości sytuacji mogących wystąpić w czasie podróży. Potrafi wypowiedzieć się na temat zainteresowań. Opisuje doświadczenia, wydarzenia, marzenia i nadzieje na przyszłość, a także krótko uzasadnia opinie i plany.

Upper-intermediate

41 - 49

 

Post-intermediate

51 - 59

B2

 

 

Potrafi zrozumieć główne myśli złożonych tekstów, zarówno o tematyce abstrakcyjnej, jak i konkretnej, także techniczne dyskusje na znane tematy specjalistyczne. Porozumiewa się dość płynnie i spontanicznie, co umożliwia swobodną rozmowę z native speakerem. Potrafi się wypowiedzieć w jasny i szczegółowy sposób na wiele tematów, wytłumaczyć swój punkt widzenia oraz podać dobre i złe strony różnych rozwiązań problemów.

FCE Exam Level

61 - 69

 

Advanced

71 - 79

C1

 

 

Rozumie wiele wymagających, dłuższych tekstów i rozpoznaje sugestie autora. Potrafi się wypowiadać płynnie i spontanicznie, bez większego problemu znajdując odpowiednie wyrażenia. Używa języka efektywnie i elastycznie dla potrzeb towarzyskich, akademickich lub dla celów zawodowych. Tworzy jasne, dobrze zbudowane, dłuższe wypowiedzi na skomplikowane tematy, wykazując się umiejętnością organizowania swej wypowiedzi.

CAE Exam Level

81 - 89

 

Proficiency

91 - 99

C2

Rozumie z łatwością właściwie wszystko co słyszy lub czyta. Potrafi streścić informacje ze słuchanego lub czytanego tekstu w zrozumiałej prezentacji. Wyraża się spontanicznie, bardzo płynnie i z precyzją, rozróżniając różne odcienie znaczeniowe nawet w najbardziej złożonych sytuacjach.

*CEFR = Common European Framework of Reference for Languages (Europejski System Opisu Kształcenia Językowego)

 


Powrót na stronę główną