Nasza metoda nauczania

NASZA METODA NAUCZANIA I KADRA LEKTORSKA

Naszą siłą jest nasza kadra lektorska. Są to ludzie o ciekawych osobowościach, kreatywni i z prawdziwą pasją do nauczania. Potrafią motywować Słuchaczy do efektywnej pracy oraz dostrzec ich językowe potrzeby i z powodzeniem wychodzić im naprzeciw. A nasza szkoła nie ogranicza ich w doborze środków i technik nauczania.

W Yes uczymy metodą eklektyczną, będącą połączeniem wielu różnych metod, ze szczególnym naciskiem na elementy metody komunikatywnej. Skuteczny proces nauczania to nie tylko nauka słówek i zwrotów oraz poznawanie struktur gramatycznych, musi on także rozwijać wszystkie umiejętności językowe: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego, pisania i mówienia, a ukoronowaniem wszystkich naszych wysiłków ukierunkowanych na poszczególne sprawności jest umiejętność sprawnej komunikacji w języku obcym.

 


Powrót na stronę główną